ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان – نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
  • 1397/2/6 پنجشنبه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان – نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
    بر اساس اعلام مدیر کل محترم دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور در نظر دارد در راستای اجرای بند 2 ماده 2 آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی کیفیت تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 را از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان ارزیابی نماید.
1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما